Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Πως ιδρύεται ένα νέο αθλητικό σωματείο

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,
ο οποίος εγκρίθηκε με τη με αριθμό 45/25-06-2015 απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.)

1. Πριν από καθιέρωση οποιασδήποτε επωνυμίας – διακριτικού τίτλου και σήματος ποδοσφαιρικού σωματείου, κατά τη συστατική καταστατική πράξη ή την τροποποίηση του καταστατικού του, το σωματείο οφείλει να λάβει σχετική προέγκριση από την Ε.Π.Ο. καταθέτοντας σχετική αίτηση προς την Ε.Π.Σ.Μ. (υπόδειγμα 1), η οποία τη διαβιβάζει στην Ε.Π.Ο. .
2. Η επωνυμία του ποδοσφαιρικού σωματείου οφείλει να είναι διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα και να μην δημιουργεί, εντός της δικαιοδοσίας της Ε.Π.Σ.Μ., σύγχυση με άλλη όμοια ή παρεμφερή επωνυμία άλλου ποδοσφαιρικού σωματείου. Η επωνυμία απαγορεύεται να είναι ίδια ή να προσομοιάζει προς την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης.
3. Το ποδοσφαιρικό σωματείο ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να τηρούν Βιβλία, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων (σχετικές οδηγίες για τη θεώρηση έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ., www.epsm.gr). Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9, συνεπάγεται την ανάκληση της εγγραφής του στα μητρώα ποδοσφαιρικών σωματείων της Ε.Π.Ο., με απόφαση του αρμοδίου δικαστικού οργάνου της Ε.Π.Ο..
5. Τα ποδοσφαιρικά σωματεία επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι σχετικοί Κανονισμοί, να συνάπτει συβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη των σκοπών και δραστηριοτήτων του.
6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συστέγαση ποδοσφαιρικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. Ποδοσφαιρικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία του, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα τους.
7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η συμμετοχή ποδοσφαιρικού σωματείου σε αγώνες που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό χωρίς την προηγούμενη άδεια της Ε.Π.Ο. ή της Ε.Π.Σ.Μ..
8. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές και προπονητές ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να είναι μέλη αθλητικού σωματείου.
9. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή ή προπονητή, εν ενεργεία και μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου για την ανάδειξη Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης πριν από την παρέλευση πέντε (5) ετών από την κατάθεση του διπλώματός του ή την τελευταία υπογραφή διοριστηρίου και την αποδεδειγμένη τελευταία ενασχόλησή του ως προπονητή ή διαιτητή.
10. Τα σωματεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους στην Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ θα πρέπει απαραίτητα να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), τα οποία είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα της (www.gga.gov.gr). Από την Ε.Π.Σ.Μ. θα εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής τους σε πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της.
11. Δεν γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σωματείων στα μητρώα σωματείων της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Μ. καθώς και για την τροποποίηση των καταστατικών τους.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

(κατ. άρθρο 12 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων)

Ποδοσφαιρικό σωματείο που δεν καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, αποκλείεται της εγγραφής του στα μητρώα της Ε.Π.Ο. :

1. Αίτηση εγγραφής στη δύναμη της Ε.Π.Ο. (υπόδειγμα 2), η οποία κατατίθεται στην Ε.Π.Σ.Μ. (συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά). Η εγγραφή του σωματείου στα μητρώα της Ε.Π.Ο. ολοκληρώνεται εφόσον πραγματοποιηθεί έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Νομική Επιτροπή και εκδοθεί σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
2. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που εγκρίνει (ή τροποποιεί ) το Καταστατικό.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού.
4. Βεβαίωση του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ότι το Σωματείο γράφτηκε στο Βιβλίο Σωματείων, με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε.
5. Πίνακα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και φέρει τη σφραγίδα του σωματείου). (υπόδειγμα 3).
6. Επωνυμία – Διακριτικό τίτλο – Σήμα – Σφραγίδα και Χρώματα Ομάδας (υπόδειγμα 4).
7. Προϋπολογισμό
8. Δήλωση ότι το Σωματείο αριθμεί τουλάχιστον 20 μέλη και επίσης 20 αθλούμενα μέλη, συνοδευόμενη από αντίστοιχες καταστάσεις (υπόδειγμα 5). Οι επισυναπτόμενες καταστάσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου.
9. Τίτλους ιδιόκτητου γηπέδου ή συμφωνητικό νόμιμα παραχωρηθέντος γηπέδου, διάρκειας τουλάχιστον ΔΥΟ (2) ετών (υπόδειγμα 6).
10. Δήλωση του σωματείου προς την Ε.Π.Ο., με την οποία δηλώνει ότι (υπόδειγμα 7):
α. θα συμμορφώνεται πάντα προς τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και της αποφάσεις της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και ομοίως θα διασφαλίζει ότι αυτά είναι το ίδιο σεβαστά και αποδεκτά από όλα τα μέλη, τους αξιωματούχους και τους ποδοσφαιριστές του,
β. θα σέβεται, αποδέχεται και θα συμμορφώνεται με τους Κανόνες του Παιχνιδιού,
γ. δεν θα παραπέμψει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA στα Τακτικά Δικαστήρια, εκτός εάν οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA προβλέπουν την προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια,
δ. αναγνωρίζει, ως μόνα αρμόδια για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, τα δικαστικά όργανα των Ε.Π.Σ., Ε.Π.Ο., το διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης (C.A.S.),
ε. εδρεύει εντός της ελληνικής επικράτειας με την έδρα του και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τα στοιχεία συμπληρώνονται στο σχετικό πεδίο του υποδείγματος 5),
στ. η νόμιμη διοίκηση του ποδοσφαιρικού σωματείου εγγυάται ότι είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα και χωρίς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις τρίτων ή άλλων εξωτερικών παραγόντων και
ζ. υπόσχεται να συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνονται μόνον από την Ε.Π.Σ.Μ. ή την Ε.Π.Ο.
11. Αντίγραφο των Πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, φέρει τα ονοματεπώνυμά τους και τη σφραγίδα σωματείου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ίδρυση τμημάτων Σάλας ή Γυναικείου ή ποδοσφαίρου άμμου απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, φέρει τα ονοματεπώνυμά τους και τη σφραγίδα σωματείου).

Δείτε εδώ τα ασχετικά έγγραφα που αφορούν την ΕΠΣ Μακεδονίας (αντίστοιχα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στις αντίστοιχες ενώσεις).

 

πηγή: insports.gr

 

Περισσότερα Άρθρα