Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

ΕΣΡ: Στις 40.000€ το συνολικό πρόστιμο για την «ΜΑΡΜΙΤΑ» σχετικά με ψευδή είδηση για τη Μάγδα Φύσσα!

Με πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Κωστή Ραπτόπουλο, που αναπαρήγαγε ψευδή είδηση περί επιδίκασης στην Μάγδα Φύσσα μεγάλου χρηματικού ποσού σαν αποζημίωση για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τιμώρησε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τον σταθμό Europe One της Θεσσαλονίκης και την εκπομπή του αθλητικογράφου.

Για εκείνο το επεισόδιο το Europe One τιμωρήθηκε με 20.000 ευρώ για «παραβίαση της συνταγματικής επιταγής περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος» και άλλες 20.000 ευρώ για «παραβίαση της υποχρέωσης της ακριβούς και με το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης μετάδοσης των πληροφοριών και των γεγονότων».

Ακολουθεί η απόφαση:

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 11.5.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης και Γεώργιος Σαρειδάκης, τα οποία είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό EUROPE ONE Ν. Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ. Η υπόθεση ελέγχεται σε συνέχεια πολυάριθμων καταγγελιών ιδιωτών.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 357/14.10.2020, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα – νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά. O Ειδικός Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 841/ΕΣ/18.10.2020 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας η πληρεξούσια δικηγόρος της Όλγα Κετικίδου. Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο, η Δικηγόρος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 25.5.2021 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 3139/27.5.2021 υπόμνημα.

Την 29.6.2021 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τους απόντες κατά την συζήτηση Βασίλειο Καραποστόλη και Γεώργιο Σαρειδάκη αναγιγνώσκοντας τις έγγραφες εισηγήσεις, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή σε περίπτωση παραβάσεων των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους προβλέπεται χάριν της εξυπηρέτησης στόχων γενικού συμφέροντος και αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των μεταδιδόμενων προγραμμάτων.

2. Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015: «Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος.,.που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών»» Ομοίως, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2328/1995: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης». Το αυτό ισχύει προφανώς, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και για τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν άνευ αδείας, βάσει μεταβατικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Ομοίως, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991 «Οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεοράσεως και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας». Το αυτό προβλέπεται και από το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003, όσον αφορά ειδικώς τις ενημερωτικές εκπομπές.

3. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 παρ. 4 του ΠΔ 77/2003: «Η τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική διατύπωση και εκφορά λόγου είναι απαραίτητη…». Ομοίως, κατά το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 «Πρέπει να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής…».

4. Επίσης, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 77/2003: «Ανακρίβειες ή παραπλανητικές δηλώσεις διορθώνονται αμέσως στο πλαίσιο της ίδιας ή παρόμοιας εκπομπής». Συναφώς, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 ΠΔ 77/2003: «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί».

5. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει σε περιπτώσεις παραβάσεων τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

6. Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές οφείλουν να πληρούν τις συνταγματικές επιταγές περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος και να τηρούν τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες της ευπρέπειας στη γλώσσα και τη συμπεριφορά. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για τις ενημερωτικές, όσο και για τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Δεν είναι άλλωστε η ψυχαγωγία συνυφασμένη με τη χρήση εκφραστικών μέσων χαμηλής ποιότητας, αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ευπρεπούς συμπεριφοράς και γλωσσικής εκφοράς (ΣτΕ 4547/2014 και ΣτΕ 4548/2014). Προκύπτει εξάλλου ότι επιβάλλεται η μετάδοση των πληροφοριών και των ειδήσεων να γίνεται με το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης. Πριν από τη μετάδοση μιας πληροφορίας, πρέπει να γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος αυτής ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο τηλεοπτικό κοινό.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προέκυψαν τα εξής.

Στις 11.10.2020, προβλήθηκε σε μεταμεσονύχτιο χρόνο από τον σταθμό της εγκαλουμένης η εκπομπή Ή ΣΤΗΝ Α Ή ΣΤΗ Β ΟΛΟΙ ΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΜΙΤΑ. Από τα στοιχεία του φακέλου, συνάγεται ότι η επίμαχη εκπομπή έχει αθλητική και ιδίως ποδοσφαιρική θεματολογία. Στη συγκεκριμένη όμως προβολή της, έγινε μεταξύ άλλων αναφορά στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και ιδίως στην έκδοση δικαστικής απόφασης για τη δολοφονία νεαρού τραγουδιστή από καταδικασθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής ανέφερε τα ακόλουθα σχετικά με τη μητέρα του δολοφονηθέντος τραγουδιστή: «Φτιάξατε και τον αλήτικο τον νόμο του Παρασκευόπουλου, θα κάτσει μισό χρόνο ο άλλος και θα βγει, η μάνα πανηγύριζε. Η μάνα πανηγύριζε γιατί θα πάρει τα οκτακόσια χιλιάρικα, πανηγύριζε η μάνα [ακούγονται έντονες αντιδράσεις εναντίον του παρουσιαστή από τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ της εκπομπής]. Όπως η μάνα του Παντελίδη, η γκόμενα του Παντελίδη [ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής επιδεικνύει αποκόμματα εφημερίδων]. Λεφτά ποιος θα πάρει πάνω στον πεθαμένο. Δεν ντρέπεστε λίγο, ρε. Δεν ντρέπεστε λίγο, ρε [συνεχίζονται οι αντιδράσεις εναντίον του παρουσιαστή από τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ της εκπομπής],. .Γιατί να χαρεί η μάνα ρε, γιατί να χαρεί η μάνα; Γιατί θα πάει μισό χρόνο φυλακή ο Ρουπακιάς;.. .Τι να χαρεί αυτή η μάνα ρε, τι να χαρεί αυτή η μάνα; Που θα πάει τα γουρούνια μισό χρόνο φυλακή με αναστολή; Τι, τι, τι να χαρεί; Για τα οκτακόσια χιλιάρικα έγινε θέμα, αλλωνών οι μάνες δεν πήρανε από το κράτος. Δηλαδή, εμένα αν με φάει κανένας δεξιός, εμένα η δικιά μου δεν θα πάρει οκτακόσια χιλιάρικα».
Ακολουθεί αργότερα η εξής στιχομυθία μεταξύ του παρουσιαστή και μελών του πάνελ της εκπομπής.
Παρουσιαστής: «Ρε, πήρε οκτακόσια η γυναίκα, πήρε;».
Μέλος πάνελ 1: «Κοίτα μη τα πάρει μόνο και τρέχεις».
Μέλος πάνελ 2: «Να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ; Αν η μάνα του Φύσσα πάρει τα οκτακόσια, δεν είναι δεδικασμένο για όλες τις μανάδες να πάρουν.».
Μέλος πάνελ 3: «Βασικά, αυτό με τα οκτακόσια πρώτη φορά το μαθαίνω εγώ.». Μέλος πάνελ 2: «Εχθές το άκουσα εγώ, αποζημίωση, ενάμισι εκατομμύριο μάλλον θα πάρει».
Μέλος πάνελ 3: «Κάτσε ρε παιδιά πρέπει κάπου να πατάει αυτό.».
Παρουσιαστής: «Από το Δημόσιο, ρε παιδάκι μου».
Μέλος πάνελ 2: «Από το Δημόσιο, γιατί λέει πολιτική δολοφονία, κάτι τέτοιο».
Όπως όμως προκύπτει ιδίως: α) από τον πιστοποιημένο οργανισμό Ellinika Hoaxes (https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/10/13/oikogeneia-fyssa-psevdeis-ischyrismoi-peri-apozimiosis ) και β) από σχετικό επανορθωτικό βίντεο του ίδιου του κεντρικού παρουσιαστή της εκπομπής (https://www.emkos.gr/society/744820/raptopoulos-zito- syngnomi-apo-ti-magda-fyssa-video), επρόκειτο για μια παντελώς αναληθή είδηση κατά το σκέλος της που αφορούσε την επιδίκαση μεγάλου χρηματικού ποσού στη μητέρα του θύματος της εγκληματικής ενέργειας που βασίστηκε (κατά τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης) σε σχετικές ανακριβείς αναρτήσεις που έγιναν σε ηλεκτρονικούς ιστοτόπους. Δεν είχε ασκηθεί άλλωστε κατά τον κρίσιμο χρόνο από την πλευρά της οικογένειας του θύματος καμία απολύτως αγωγή, όπως επιβεβαιώνεται και από την ομάδα των συνηγόρων πολιτικής αγωγής της οικογένειας.
Κατά την προβολή της εκπομπής, χρησιμοποιείται επίσης βωμολοχική γλώσσα με σεξουαλικά υπονοούμενα.
Ενδεικτικώς, αναφέρονται οι κάτωθι χαρακτηριστικά βωμολοχικές ή/και με σεξουαλικά υπονοούμενα φράσεις:
Παρουσιαστής: «Είναι ρόμπα ξεκούμπωτη, γιατί τα χύσια που έχει ο Λαγός στα μουστάκια του Πολάκη, ο Ρουπακιάς και ο Κασιδιάρης έχουν αναμειχθεί ανάμεσα με τα ούζα που πίνει και μεθάει ο Πολάκης και είναι μια μίξη μεταξύ χυσιού και γλυκάνισου. Πολάκη, τα μουστάκια σου μυρίζουν χύσι Χρυσαυγίτικο, μαζί με μεθάνιο, κλανιές μην πάρει η Νέα Δημοκρατία πόντους από την Χρυσή Αυγή και τους κάνετε όλα τα χατίρια. Τεσσεράμισι χρόνια Πολάκη έκανες πίπες στον Ρουπακιά [γίνεται χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι στο στόμα]…Άρα λοιπόν, μυρίζει γλυκάνισο με χύσι, δεν ξέρω, μάλλον την ξέρεις τη μυρωδιά από τα χύσια του Ρουπακιά, του Κασιδιάρη, του Μιχαλολιάκου και όλων των καλών παιδιών μπράβων της Χρυσής Αυγής που έκανες πίπες.. .Αλλά είσαι μεγάλη ρόμπα Πολάκη που βρίζεις τον Ρουβά και ο Ρουβάς είναι μεγαλύτερη λούλα, μεγαλύτερη κότα που δεν βγαίνει να στα πει και στα λέω εγώ. Γιατί και ο Ρουβάς από τα ακόντια που πέταγε στην Κέρκυρα και έκανε τον αθλητή και ήταν καλός αθλητής τον έβαλε στα ποδαράκια του ο «αγάπη μου γλυκιά», πώς τον λένε τον Δήμαρχο, εκείνος με τις πλαστικές ο Ψινάκης και μούστεψες και εσύ, να μην το πω και διαφορετικά και παρεξηγηθείς και εσύ. Είσαι ρόμπα λοιπόν εσύ Πολάκη, είσαι ρόμπα και εσύ Ρουβά. Δυο ρόμπες ξεκούμπωτες και οι δύο,.,.Σε έκανε ρόμπα ρε, έγινες ρόμπα ρε Πολάκη, ρόμπα έγινες, έκανες πίπες στους Χρυσαυγίτες τεσσεράμισι πέντε χρόνια και τώρα βγαίνεις και κουνιέσαι στον Ρουβά».
Παρουσιαστής: «Ο Βαρουφάκης είναι μαλάκας».
Παρουσιαστής: «Για εσάς, η ζωή η ανθρώπινη έχει αξία όταν είναι στην παράταξη σας, στα παπάρια σας οι άλλοι [κάνει χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια], η ζωή άμα είναι παραταξιακά αλλού. Για αυτό σας έχω γραμμένους εδώ [κάνει χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια], κωλοχανάδες όλοι».
Μέλος πάνελ: «Κοίτα εκεί ψηλά, κοίτα ψηλά, από ψηλά θα βλέπεις τα παπάρια μου.».
Παρουσιαστής: «Εγώ ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία για οκτώ χρόνια θα μας πηδάει πατόκορφα χωρίς αντιπολίτευση».
Παρουσιαστής: «Ρε, γαμώ την πίστη μου».
Παρουσιαστής: «Εγώ μαλάκας είμαι να θέλω 1.30 ώρα τις γραμμές; Μαλάκας είμαι;».
Παρουσιαστής: «Τους τρομοκρατήσαμε τους χέστες μια χαρά».
Μέλος πάνελ: «Στα παπάρια μου ο Λεβαντόφσκι».
Παρουσιαστής: «Ο Τσίπρας έγινε ρόμπα. Έκανε πίπες στους Χρυσαυγίτες και του πετάξαν ντομάτες».
Παρουσιαστής: «Οι Θεσσαλονικείς μαλάκες εκ γενετής [κάνει χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι]».
Παρουσιαστής: «Σταματήστε γαμώ την ψυχή μου. Σταμάτα γαμώ την ψυχή μου να μιλήσω. Ρε μαλάκα, δεν κατάλαβες τι κάναν αυτοί;».
Παρουσιαστής: «Άσε να ακούσουμε, γαμώ την ψυχή σου και εσένα».
Παρουσιαστής: «Πίπες στους πολιτικούς κάνετε, όλοι μας».
Παρουσιαστής: «Πίπες η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Πίπες!».

ΙΙΙ. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί

Ισχυρίζεται η εγκαλουμένη ότι η επίμαχη εκπομπή έχει χαρακτήρα «τηλεοπτικού καφενείου» και ότι λόγω ακριβώς της απειρίας των συντελεστών της αναπαρήχθη μια ψευδής είδηση που προβλήθηκε πρωτογενώς από ορισμένους ηλεκτρονικούς ιστοτόπους. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της επίμαχης εκπομπής και το ειδικό κοινό στο οποίο ενδεχομένως κατά κανόνα αυτή απευθύνεται ουδόλως νομιμοποιούν αποκλίσεις από την εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών και των υπόλοιπων κανόνων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 1348/2013 και ΣτΕ 898/2015). Λόγω άλλωστε της σοβαρότητας του προβαλλόμενου ισχυρισμού και της επίπτωσης που αυτός θα μπορούσε να έχει επί της προσωπικότητας της μητέρας του θύματος (η οποία εμφανίστηκε από την εκπομπή να πανηγυρίζει επειδή θα ελάμβανε μεγάλη χρηματική αποζημίωση και όχι επειδή καταδικάσθηκαν μετά από πολύχρονη διαδικασία οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του παιδιού της), θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ο απαιτούμενος κατά νόμον έλεγχος της αλήθειας του περιεχομένου του με αναφορά και αναζήτηση σε αξιόπιστες και μόνον πηγές.

Ισχυρίζεται επίσης η εγκαλουμένη ότι υπήρξε γρήγορη επανόρθωση από τον παρουσιαστή της εκπομπής, μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αναιρεί ωστόσο το γεγονός αυτό την παραβίαση από τον σταθμό της εγκαλουμένης της υποχρέωσης ακριβούς και με αίσθημα ευθύνης μετάδοση των πληροφοριών και των ειδήσεων, πολύ περισσότερο μάλιστα από την στιγμή που η επανόρθωση αυτή έγινε μέσω προσωπικών λογαριασμών του κεντρικού παρουσιαστή της εκπομπής και όχι από τον ίδιον τον τηλεοπτικό σταθμό και την προβαλλόμενη εκπομπή του. Όπως αναφέρει άλλωστε η ίδια η εγκαλουμένη, μεσολάβησαν πέντε ημέρες μέχρι την αποκατάσταση της αλήθειας από τον παρουσιαστή του προγράμματος.

Ισχυρίζεται τέλος η εγκαλουμένη ότι στόχος της εκπομπής ήταν να ασκηθεί κριτική κατά των ρυθμίσεων του νέου Ποινικού Κώδικα και όχι να προσβληθεί η προσωπικότητα της μητέρας του θύματος της εγκληματικής ενέργειας. Ανεξαρτήτως όμως του σκοπού της εκπομπής, ο τρόπος με τον οποίον προβλήθηκε ως είδηση ένα παντελώς ψευδές γεγονός παραπλάνησε το τηλεοπτικό κοινό με τρόπο που μπορούσε να οδηγήσει σε σχηματισμό αρνητικών εντυπώσεων κατά του αναφερόμενου προσώπου.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει αυτών καθίσταται σαφές ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- την συνταγματική επιταγή περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος και την υποχρέωση της ακριβούς και με το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης μετάδοσης των πληροφοριών και των γεγονότων.

Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη κύρωση και δη εκείνη του χρηματικού προστίμου.

Περαιτέρω, με βάση την βαρύτητα της παράβασης και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο: α) των 20.000 ευρώ για την παραβίαση της συνταγματικής επιταγής περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος και β) των 20.000 ευρώ για την παραβίαση της υποχρέωσης της ακριβούς και με το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης μετάδοσης των πληροφοριών και των γεγονότων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- α) την υποχρέωση σεβασμού της συνταγματικά επιβαλλόμενης ποιοτικής στάθμης του τηλεοπτικού της προγράμματος και β) την υποχρέωση της ακριβούς και με το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης μετάδοσης των πληροφοριών και των γεγονότων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού EUROPE ONE Ν. Θεσσαλονίκης, α) την κύρωση του προστίμου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την παραβίαση της συνταγματικής επιταγής περί ποιοτικής στάθμης προγράμματος και β) την κύρωση του προστίμου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την παραβίαση της υποχρέωσης ακριβούς και με το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης μετάδοσης των πληροφοριών και των γεγονότων.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β’ του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού EUROPE ONE Νομού Θεσσαλονίκης, με έδρα στην Θεσσαλονίκη, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 46, με Α.Φ.Μ. 094409390, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

2. Του Βασίλειου Σχιζοδήμου. του Νικολάου, κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στην οδό Τραπεζούντος 22 με ΑΦΜ 043033368, Δ.Ο.Υ. Β’ Θεσσαλονίκης, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29η Ιουνίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 23η Ιουλίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 68/2021 – Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) – 23 Ιουλίου 2021

Σημ: Τα παραπάνω είναι “ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΤΟ”. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Περισσότερα Άρθρα

Γαλτσίδης: “Πίστη στο ρόστερ του Αγροτικού, έμφαση σε φυσική κατάσταση και τακτική προσαρμογή”

Φυσιολογικά θεωρεί τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του Αγροτικού Αστέρα (ήττες στα τελευταία φιλικά με Ηρακλή και Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων και ενδιάμεσα στο