ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (5η)

ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 3 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 2 0 ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ 0 0 ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 3 0 ΠΑΟΔ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)

ΠΑΟΔ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΚΟΛ N/I/H ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
01.  ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 15 0 20-3 5-0-0 12-1 3-0-0 8-2 2-0-0
02.  ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 12 0 11-1 4-0-0 7-0 2-0-0 4-1 2-0-0
03.  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 7 0 4-4 2-1-1 2-0 1-0-0 2-4 1-1-1
04.  ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ 6 0 4-2 1-3-1 0-1 0-2-1 4-1 1-1-0
05.  ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5 0 7-11 1-2-1 4-3 1-1-0 3-8 0-1-1
06.  ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ 4 0 7-11 1-1-3 5-4 1-0-1 2-7 0-1-2
07.  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 4 0 8-14 1-1-3 6-3 1-1-0 2-11 0-0-3
08.  ΜΕΛΙΤΕΑΣ 3 0 3-7 1-0-3 3-5 1-0-2 0-2 0-0-1
09.  ΠΑΟΔ 0 0 2-13 0-0-4 2-8 0-0-2 0-5 0-0-2
 ΑΝΟΔΟΣ      PLAY-OFF      PLAY-OUT      ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

– Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία. Θα υπάρξει σημείωση με το τέλος του πρωταθλήματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 5 0 ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ 1 3 ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ 0 3 ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 3 0 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3 2 ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΠΑΟΔ 1 6 ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ 0 0 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 4 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 4 0 ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ 2 0 ΠΑΟΔ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 3 3 ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ 0 1 ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 1 ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΟΔ 1 2 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ 4 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ 1 2 ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 3 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 2 0 ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ 0 0 ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 3 0 ΠΑΟΔ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟΔ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΟΔ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΟΔ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟΔ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΑΟΔ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΠΑΟΔ ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΟΔ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΕΛΙΤΕΑΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΟΔ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΑΟΔ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΟΔ ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ ΜΕΛΙΤΕΑΣ
ΠΑΟΔ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΟΔ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ